• banner2012-1-web
 • banner
 • banner2012-2
 • banner2
 • banner2012-3

Welkom op de voorpagina

Afdrukken

Najaarsledenvergadering

Beste leden van V.v.V. Menaem,

Hierbij nodigt V.v.V. Menaem haar leden uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering op vrijdag 13 oktober 2017 om 20.00 uur in de kantine op het kaatsveld.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen voorjaarsvergadering

4. Financieel verslag van de Gouden Willem Partij

5. Beleid bestuur

6. Bestuur: aftredend en niet herkiesbaar: Willem Bijlsma, Jetse Visser en Wybren Dijkstra.

Nieuwe bestuursleden: Annet de Roode, Erik de Jong, Adrie Cats en Eddie de Vries. Tegenkandidaten kunnen zich melden, een half uur voorafgaande aan de vergadering, bij de voorzitter.

7. Begroting 2018

8. Contributie 2018

9. Wedstrijdagenda 2018

10. Mededelingen: 

-           Jeugdcommissie 

-           Stichting V.v.V. Menaem

-           Sponsorcommissie & Merkecommissie

-           Kantinecommissie

-           Onderhoudscommissie

-           Veldlegcommissie

-           Kaatsmuurcommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting

De betreffende stukken liggen vrijdag 13 oktober vanaf 19.30 uur ter inzage in de kantine.

Graag tot ziens!

Bestuur V.v.V. Menaem

Afdrukken

Winnaars Adcorporate Gouden Willempartij Heren HK VF 2017

 

IMG 3890

 

1. Jelle Attema(k), Jacob Klaas Haitsma en Evert Pieter tolsma
2. Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra
3. Gert-Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra

Afdrukken

Winnaars OPM Gouden Wilhelminapartij Dames Hoofdklasse VF 2017

 XLA3062

1. Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum(K)
2. Ilse Tuininga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra
3. Marije van der Veer, Klasine Huistra en Annelien Broersma

Afdrukken

Uitslag Palingpartij

Er is tijdens deze wedstrijd individueel gekaatst. 

Dames  
1e prijs: Ynola Lommerse
2e prijs: Anna Rixt Iedema
3e prijs: Kune Bijlsma 
   
Heren  
1e prijs: Yme van de Graaf
2e prijs: Gert Baarda
3e prijs: Werner Iedema
Afdrukken

Uitslag Sponsorpartij

Prijzen aangeboden door Timmer- en onderhoudswerk Jan Bonnema

Poule 1  
1e prijs OPM: Janna Oosten, Anna Rixt Iedema en Simon Minnesma
2e prijs Nochris Kringloopwinkel: Kune Bijlsma, Erik van der Veen en Yme van der Graaf
3e prijs Vinco Vastgoed (2): Lisan Okkinga, Michael Zom en Erik de Jong
4e prijs Bouwbedrijf Grijpma: Lieze Braaksma, Bauke Braaksma en Marten Grijpma
   
Poule 2  
1e prijs Bouwbedrijf Miedema: Hendrika Roodenhuis, Jurjen Boerrigter en Rintje Miedema
2e prijs Stichting Steun V.v.V. Menaem: Fokeline de Boer, Tetman de Boer en Adrie Cats
3e prijs Timmer- en onderhoudswerk Jan Bonnema (1): Diana Bonnema, Jan Bonnema en Willem Bijlsma
   
Poule 3  
1e prijs Timmer- en onderhoudswerk Jan Bonnema (2): Sabina Bonnema, Hillebrand de Vries en Kees de Vries
2e prijs Huhtamaki Papier Recycling: Ineke Wijngaarden, Mart Baarda en Eddie de Vries
3e prijs Vinco Vastgoed (1): Sjoukje Blaauw, Wilgert Dekker en Klaas Holst Meijer
   
   

IMG 3486IMG 3490IMG 3479

 

Hoofd sponsor

 • leo-reitsma-logo
 • logo-de-boer

Sponsors

 • Logo  Bouw bedrijf Hette Grijpma
 • tout-reclame
 • wassenaar
 • autobedrijf spanjer resize
 • MVBM
 • Logosmeden
 • Laannstraenroersma
 • DeJe
 • van-der-ploeg
 • palsma
 • logoganzinga
 • rob kleur
 • aart-terpstra
 • MHR
 • opm
 • de boer timmer
 • Logo L+G
 • Nieuw-x-lent-logo-trans-Wit-Zwart
 • Logo 2014
 • FAB
 • logo haverhoek
 • brainwash

Wie is online

We hebben 23 gasten en geen leden online