Uitslagen Gouden Willem Partij vanaf 2001

                                      
 Winnaars Gouden Willem Partij Heren Hoofdklasse V.F vanaf 2001
  2001       
 
1e prijs:   Robert Rinia   Makkum (k)  Makkum  - Tjitte Bonnema   Franeker   - Thomas v/d Meer    Baard
  2e prijs:   Pieter van Tuinen  Leeuwarden  - André Kuipers  Beetgumermolen - Chris Wassenaar   Minnertsga
  3e prijs:   Johannes Dijkstra  Huizum  -   Sake Porte Winsum  -  Auke v/d Graaf   Berlikum
  2002
  1e prijs:  Pieter van Tuinen   Beetgumermolen -  André Kuipers    Beetgumermolen -  Chris Wassenaar (k) Minnertsga
  2e prijs:  Simon Minnesma   Dronrijp  -  Kor Zittema   Hallum -  Marten  Feenstra  Berlikum
  3e prijs:  Johan v/d Meulen  Broeksterwoude - Jacob Wassenaar  Minnertsga -  Cornelis Terpstra  Minnertsga
  2003
  1e prijs:  Klaas Anne Terpstra  Minnertsga -  Jan Willem van Beem  Dronrijp  - Douwe Groendijk (k)  Groningen
  2e prijs:  Simon  Minnesma   Dronrijp -  Kor Zittema  Beetgumermolen -   Marten Feenstra  Berlikum
  3e prijs:  Klaas Berkenpas  -  Hoornsterzwaag - Dirk-Jan v/d Woude    Goutum  - Daniël Iseger  Leeuwarden
  2004
  1e prijs:  Rutmer v/d Meer (k) Leeuwarden -  Andre Kuipers  Beetgumermolen -  Chris Wassenaar   Minnertsga
  2e prijs:  Johan Meirink  Hallum  - Michel  v/d Veen  Franeker  -  Pier Piersma  Leeuwarden
  3e prijs:  Klaas Anne Terpstra  Minnertsga  -  Jan Willem van Beem  Dronrijp  - Douwe Groendijk  Groningen 
  2005
  1e prijs:  Klaas Berkenpas  (k)  Hoornsterzwaag -  Dirk Jan v/d  Woude  Goutum -  Auke v/d Graaf  Berlikum
  2e prijs:  Erik Seerden  Leeuwarden  -  Andre Kuipers  Beetgumermolen  -  Marten Hiemstra  Ried 
  3e prijs:  Johan v/d Meulen  Broeksterwoude  -  Herman Sprik  Witmarsum -  Cornelis Terpstra   Minnertsga
  2006
  1e prijs:  Jochem Bouma  (k)  Easterlittens  - Herman Sprik  Witmarsum  -  Cornelis  Terpstra  Minnertsga
  2e prijs:  Rutmer v/d Meer  St. Jacobiparochie -  Jacob Wassenaar   Minnertsga  -  Chris Wassenaar  Minnertsga
  3e prijs;  Simon Minnesma  Dronrijp -  Jan Willem van Beem  Dronrijp  -  Douwe Groendijk  Heerenveen
 
  2007
  1e prijs: Rutmer v/d  Meer  St. Jacobiparochie -Jacob Wassenaar  St. Annaparochie - Chris Wassenaar  (k)  Minnertsga
  2e prijs: Klaas Berkenpas   Hoornsterzwaag  -  Pieter Scharringa   Dronrijp  -  Daniël Iseger  Leeuwarden
  3e prijs: Jochem Bouma  Easterlittens  -  Jan Willem van Beem  Dronrijp -  Douwe Groendijk  Heerenveen
  2008
  Afgelast wegens slechte weersomstandigheden
  2009
  1e prijs: Folkert v/d Weij  Witmarsum   -  Gert-Anne v/d Bos  (k) Holwerd  -  Daniël Iseger   Leeuwarden
  2e prijs: Jochem Bouma  Easterlittens  -  Karel Nijman  Witmarsum  -  Pier Piersma   Arum
  3e prijs: Chris Wassenaar  Minnertsga -  Hylke Bruinsma  Minnertsga  -  Douwe Groendijk Heerenveen
                                                                                          
 2010
 1e prijs :Taeke Triemstra    St. Jacobiparochie - Gert-Anne v/d Bos  (K)  Holwerd - Daniël Iseger  Leewarden
 2e prijs:Martijn Olijnsma    Hijum - Hylke Bruinsma  Minnertsga - Chris Wassenaar  Minnertsga
 3e prijs: Jan Dirk de Groot   Buitenpost - Karel Nijman   leeuwarden -  Pier Piersma  Easterlittens
2011
1e prijs:Taeke Triemstra   St. Jacobiparochie  - Gert Anne van der Bos (K)  Holwerd en Daniël Iseger   Leeuwarden
2e prijs: Martijn Olijnsma  Hijum -   Hylke Bruinsma  Minnertsga  - Marten Feenstra  Finkum
3e prijs:Jan Dirk de Groot  Buitenpost  - Renze Hiemstra  St. Jacobiparochie  -  Pier Piersma  Easterlittens
2012
1e prijs: Taeke Triemstra  St Jacobiparochie - Gert Anne van der Bos (K) Holwerd en Daniël Iseger Leeuwarden 
2e prijs: Jan Dirk de Groot  Buitenpost - Renze Hiemstra St. Jacobiparochie en Pier Piersma Easterlittens
3e prijs: Jelte-Pieter Dijkstra Easterein - Erik Haitsma  Wommels en Peter de Boer Leeuwarden
                                                       
2013
1e prijs: Teake Triemstra  St Jacobiparochie - Gert Anne van der Bos  Holwerd en Daniël Iseger  Goutum
2e prijs: Jan Dirk de Groot  Buitenpost  - Marten Feenstra Feinsum  en Pier Piersma  Easterlittens
3e prijs: Bauke Triemstra  St. jacobiparochie - Alle-Jan Anema Heerenveen en Hendrik Kootstra Minnertsga       

2014

1e prijs: Johan van der Meulen, Bitgummole  - Renze Pieter Hiemstra St. Jacobiparochie  (K) - Hylke Bruinsma, Minnertsga

 2e prijs: Tjisse Steenstra, Bitgummole - Herman Sprik, Witmarsum - Cornelis Terpstra, Bitgummole

3e prijs: Martijn Olijnsma,  Grou - Marten Feenstra, Feinsum - Pier Piersma, Easterlittens

 

2015

1e prijs: Gert-Anne van der Bos (K), Teake Triemstra en Daniel Iseger

2e prijs: Hendrik Tolsma, Alle Jan Anema en Thomas van Zuiden

 

2016

1e prijs:  Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra (K)

2e prijs: Johan van der Meulen, Alle Jan Anema en Hylke Bruinsma

3e prijs: Menno van Zwieten, Pier Piersma en Hendrik Kootstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor

Huhtamaki logo

Hoofdsponsor

logo de boer

Websitesponsor

x lent logodef
 • Accountantskantoor Laanstra & Roersma
 • ALBERELO
 • Autobedrijf Spanjer
 • Autoschadespecialisten Gebroeders Wassenaar
 • AVIA
 • Bouw- en Montagebedrijf P.H. van der Tuin
 • Bouwbedrijf Grijpma
 • Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
 • Brouwer Gevelrenovatie
 • Buren Hallum Automaterialen
 • De Boer Int. Transport en Verhuizingen BV
 • De Tuorrebout
 • DEHAAS inspection, manufacturing & welding consultancy
 • DEJE catering
 • Dennis Dak- en Zinkwerk
 • Douma Installatie
 • FAB Rioolbeheer
 • Fietsned Menaldum
 • Friese Motorexperts
 • Friesland Parket
 • Garagebedrijf Aart Terpstra
 • H. van der Schaaf Machineservice
 • Hair & Beautysalon Hannie
 • Huhtamaki
 • IDENZA
 • Jelsma Koelma Notarissen
 • JSC-ICT
 • KozijnPlus
 • Lasbedrijf vd Ploeg
 • Loonbedrijf Westra BV
 • MC Donalds Leeuwarden & Goutum
 • MHR Bouwbedrijf
 • MVBM Gevelrenovatie
 • NochRis
 • Oosten Project Management
 • Palsma
 • Plaveka
 • Rekladruk
 • Rob's Tuincentrum
 • Schilderbedrijf Ganzinga
 • Schilderwerken Schiphof en Van Schepen
 • Simaak
 • Sinnema Equipment
 • Slagerij Jac. van Smeden
 • Timmer- en Onderhoudsbedrijf de Boer
 • Timmerwerk & zo
 • Toute
 • Vinco Vastgoed

  Heeft u vragen?

  Neem gerust contact met ons op!

  VVV Menaem
  Algemeen
  E. info@vvvmenaem.nl

  Steun V.v.V. Menaem door Gouden Willem sponsor te worden

  Lid worden?

  Neem contact op met onze ledenadministratie

  VVV Menaem
  Ledenadministratie
  E. info@vvvmenaem.nl