Voorjaarsledenvergadering 8 maart

Voorjaarsledenvergadering V.v.V. Menaem

 

Hierbij nodigt V.v.V. Menaem haar leden uit voor het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering op vrijdag 8 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine op het kaatsveld.

    Agenda:

 1. Opening
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Notulen vorige vergadering  
 1. Beleid bestuur
 1. Wedstrijdagenda 2019 
 1. Jaarverslag 2018
 1. Financieel verslag 2018
 1. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 1. Voorstellen KNKB
 1. Mededelingen: 

-         Jeugdcommissie 

-         Sponsorcommissie & Merkecommissie

-         Kantinecommissie

-         Onderhoudscommissie

-         Veldlegcommissie

-         Braderiecommissie

-         Kaatsmuurcommissie

 1. Rondvraag
 1. Sluiting

De betreffende stukken liggen vrijdag 8 maart vanaf 19.30 uur ter inzage in de kantine.

Hoofdsponsor

Huhtamaki logo

Hoofdsponsor

logo de boer

Websitesponsor

x lent logodef
 • Accountantskantoor Laanstra & Roersma
 • ALBERELO
 • Autobedrijf Spanjer
 • Autoschadespecialisten Gebroeders Wassenaar
 • AVIA
 • Bouw- en Montagebedrijf P.H. van der Tuin
 • Bouwbedrijf Grijpma
 • Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
 • Brouwer Gevelrenovatie
 • Buren Hallum Automaterialen
 • De Boer Int. Transport en Verhuizingen BV
 • De Tuorrebout
 • DEHAAS inspection, manufacturing & welding consultancy
 • DEJE catering
 • Dennis Dak- en Zinkwerk
 • Douma Installatie
 • FAB Rioolbeheer
 • Fietsned Menaldum
 • Friese Motorexperts
 • Friesland Parket
 • Garagebedrijf Aart Terpstra
 • H. van der Schaaf Machineservice
 • Hair & Beautysalon Hannie
 • Huhtamaki
 • IDENZA
 • Jelsma Koelma Notarissen
 • JSC-ICT
 • KozijnPlus
 • Lasbedrijf vd Ploeg
 • Loonbedrijf Westra BV
 • MANN
 • MC Donalds Leeuwarden & Goutum
 • MHR Bouwbedrijf
 • MVBM Gevelrenovatie
 • NochRis
 • Oosten Project Management
 • Palsma
 • Plaveka
 • Rekladruk
 • Rob's Tuincentrum
 • Schilderbedrijf Ganzinga
 • Schilderwerken Schiphof en Van Schepen
 • Simaak
 • Sinnema Equipment
 • Slagerij Jac. van Smeden
 • Timmer- en Onderhoudsbedrijf de Boer
 • Timmerwerk & zo

  Heeft u vragen?

  Neem gerust contact met ons op!

  VVV Menaem
  Algemeen
  E. info@vvvmenaem.nl

  Steun V.v.V. Menaem door Gouden Willem sponsor te worden

  Lid worden?

  Neem contact op met onze ledenadministratie

  VVV Menaem
  Ledenadministratie
  E. info@vvvmenaem.nl