Voorjaarsledenvergadering V.v.V. Menaem

Beste leden, 
 
Hierbij nodigt V.v.V. Menaem haar leden uit voor het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering op donderdag 15 april 2021 om 19.30 uur. 
 
Het is echter een digitale bijeenkomst vanwege de huidig geldende corona-maatregelen.
 • Als je wilt aansluiten, stuur dan een mail retour. Je ontvangt op een later moment een link naar de digitale afspraak samen met agenda en bijlagen. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom. 
 • Wil je digitaal aansluiten, maar heb je hier nog geen ervaring mee, vraag ons om de verbinding te kunnen testen; dit doen we graag.
 • En vind je een digitaal overleg helemaal niks, maar wil je wel je stem laten horen en op de hoogte blijven, kom dan naar de kaatskantine. In de kantine is het bestuur aanwezig. We laten maximaal 4 leden fysiek aanschuiven. Bel 452042 of app naar 0654278562 als u hier gebruik van wilt maken. 
Op 22 april stond de Algemene Ledenvergadering van de KNKB gepland, deze is inmiddels uitgesteld. Zodra wij de agenda van de KNKB hebben, wordt deze met jullie gedeeld.
 
Hieronder de agenda van V.v.V. Menaem:
 
     Agenda:
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de vorige vergadering
 4. Beleid bestuur
 5. Menamer Merke
 6. Wedstrijdagenda 2021
 7. Jaarverslag 2020
 8. Financieel verslag 2020
 9. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 10. Financieel verslag stichting V.v.V. Menaem
 11. Voorstellen KNKB
 12. Voortgang diverse taken,
  waaronder jeugd, kaatsmuur, kantine, media, onderhoud, sponsoring, wedstrijd
 13. Rondvraag
 14. Sluiting, uiterlijk 20.45 uur. 

De betreffende stukken worden een week voorafgaand toegestuurd aan degene die zich hebben aangemeld.

Hoofdsponsor

Huhtamaki logo

Hoofdsponsor

logo de boer

Websitesponsor

x lent logodef
 • Accountantskantoor Laanstra & Roersma
 • ASN Autoschade Gebr. Wassenaar Leeuwarden
 • Autobedrijf Spanjer
 • AVIA
 • Bouw- en Montagebedrijf P.H. van der Tuin
 • Bouwbedrijf Grijpma
 • Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
 • Brouwer Gevelrenovatie
 • Buren Hallum Automaterialen
 • Casco Montage v.o.f.
 • De Boer Int. Transport en Verhuizingen BV
 • De Tuorrebout
 • DEHAAS inspection, manufacturing & welding consultancy
 • Dennis Dak- en Zinkwerk
 • Douma Installatie
 • FAB Rioolbeheer
 • Fietsned Menaldum
 • Friese Motorexperts
 • Friesland Parket
 • Garagebedrijf Aart Terpstra
 • H. van der Schaaf Machineservice
 • Hair & Beautysalon Hannie
 • Huhtamaki
 • IDENZA
 • JSC-ICT
 • KozijnPlus
 • Lasbedrijf vd Ploeg
 • Loonbedrijf Westra BV
 • MANN
 • MC Donalds Leeuwarden & Goutum
 • MHR Bouwbedrijf
 • MVBM Gevelrenovatie
 • NochRis
 • Oosten Project Management
 • Palsma
 • Plaveka
 • Rekladruk
 • Rob's Tuincentrum
 • Schilderbedrijf Ganzinga
 • Schilderwerken Schiphof en Van Schepen
 • Simaak
 • Sinnema Equipment
 • Slagerij Jac. van Smeden
 • Timmer- en Onderhoudsbedrijf de Boer
 • Timmerwerk & zo
 • Toute
 • Wassenaar Zweedse Specialist
 • X-lent for you

  Heeft u vragen?

  Neem gerust contact met ons op!

  VVV Menaem
  Algemeen
  E. info@vvvmenaem.nl

  Steun V.v.V. Menaem door Gouden Willem sponsor te worden

  Lid worden?

  Neem contact op met onze ledenadministratie

  VVV Menaem
  Ledenadministratie
  E. info@vvvmenaem.nl